Logo Ewa Donarska Gestalttherapie
Logo Ewa Donarska Gestalttherapie
gestalttherapie


Jak zacząć własną terapię?

O czym rozmawiamy?


Celem każdej terapii jest zmiana dotychczasowego odczuwania dyskomfortu psychicznego. Terapia Gestalt nie jest formą treningu, ale formą dialogu prowadzonego na kilku poziomach:
Dialog ze sobą
Dialog z terapeutą
Dialog z otoczeniem
Często bowiem problemy człowieka biorą się z przeszłości, gdy kiedyś, coś nie zostało załatwione do końca. Kreatywne procesy dialogu asymilują się
i doprowadzają do korzystnych zmian. Przeżycie i uwolnienie z tych blokad pozwala na ich rozpoznanie a w dalszym procesie nowy, żywy kontakt ze sobą i otoczeniem. W stanie tu i teraz.

Co to jest język ciała i kontakt ciała?


Każdy człowiek wyraża się też swoim ciałem. Dlatego terapeuta kieruje uwagę klienta na odczucia cielesne i język ciała (gesty, mimikę, reakcje
i ton głosu). Polega to na odzwierciedlaniu klientowi jego własnych cielesnych reakcji, dzięki czemu ma on możliwość uświadomienia sobie
w sferach intelektualnych i czucia swoje zachowania.

Czy i kiedy potrzebuję terapii?


Rozpoznanie u siebie psychicznych uciążliwości jest równie ważne jak diagnoza cielesna. Im wcześniej zostaną one rozpoznane tym lepsze są prognozy na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Jeśli zauważycie u siebie Państwo niżej podane objawy nie czekajcie.

Czy terapię można łączyć z farmakoterapią?


Tak. Ważne aby pacjent informował terapeutę o równoległej terapii farmakologicznej. W wielu przypadkach współpraca terapeuty z lekarzem jest wskazana.

Czy przepisuje Pani leki?


Nie.

Jak często i przez jaki okres trwają spotkania?


Ustalenie częstotliwości spotkań wymaga bardzo indywidualnego rozpatrzenia sytuacji pacjenta. Z reguły spotykamy się raz w tygodniu na jedną sesję terapeutyczną. Okres trwania terapii jest nie określony zależy on od tempa, możliwości i motywacji klienta.

Z dziećmi, od którego roku życia można rozpocząć terapię?


Terapię dzieci można rozpocząć w każdym wieku.

Czy przy spotkaniach dziecka z terapeutą konieczna jest obecność rodzica?


Jest to bardzo indywidualna decyzja. Konieczność taka nie obowiązuje.
W zależności od procesu terapii czasami jest to wskazane lub nie.

Czy udziela Pani porad drogą internetową?


Nie. Droga internetowa porad nie udzielam, jednakże można się ze mną mailowo kontaktować i omówić kwestie porady czy terapii. Chodzi tu
o ustalenie organizacji (datę i czas) spotkania.

Jaki jest koszt spotkań?


Terapia Gestalt jest formą terapii której koszty nie są pokrywane przez socjalną kasę ubezpieczeniową. Prywatne kasy przejmują część odpłatności. Uzgodnienie wysokości honorarium następuje podczas pierwszego (bezpłatnego) spotkania.

Czy obowiązuje Panią tajemnica zawodowa?


Tak. Terapia prowadzona przeze mnie przebiega w atmosferze szacunku, życzliwości i dyskrecji.

Czy prowadzi Pani terapię tylko w gabinecie czy możliwy jest także kontakt z klientem w domu, szpitalu, domu opieki?


Terapię prowadzę w gabinecie jednakże możliwy jest też kontakt w domu, szpitalu czy też domu opieki.

Czy prowadzi Pani terapię zwierząt?


Nie.

Jak długo trwa terapia par?


Terapia par z reguły przebiega w innym rytmie i w innym tempie niż terapia indywidualna. Średnio zamyka się ona cyklem od 5 do 7 spotkań. Każda
z sesji trwa 90 minut, w odstępach od 14 do 21 dni.