Logo Ewa Donarska Terapia Gestalt
Logo Ewa Donarska Gestalttherapie
praxisphilosofie terapia gestalt Donarska Berlin Brandenburg


„Słonie nie próbują stać się żyrafami ani jaskółkami, rzodkiewka nie próbuje stać się czerwonym burakiem ale my próbujemy stać się tym, czym nie jesteśmy.
Dusimy się w ideałach, które są nieosiągalne albo za osiągnięcie których płacimy wysoką cenę.
Chodzimy na czubkach palców aby nikogo nie nadepnąć i stajemy się źli na nasze palce, kiedy zaczynają nas boleć.”

Bruno Paul de Roeck

W dzisiejszych czasch człowiek coraz mocniej konfrontuje się z wymogami środowiska, otoczenia i sytuacją społeczno-ekonomiczną. Ma to duży wpływ na jego życiową postawę.
W zależności od indywidualnych predyspozycji i struktury jest ta postawa dla nas zadawalająca lub nie. Żadna z nich nie jest ostateczną.
Życie, to proces, który można porównać z płynącą rzeką, zmianami pór roku i ciągłą odnową. Transformacji podlegamy wszyscy przez całe życie.
Brak lub niedosyt ryzyka, odpowiedzialności lub miłości jest powodem wycofywania się z kontaktów i procesów z innymi jak i ze sobą samym.

Osoby korzystające z mojej praktyki wypracowują sobie kompetencje społeczne, osobiste, komunikatywne. Wnoszą one duży wkład
w rozwiązywaniu konfliktów, w budowie związków, wzmacniają samozaufanie oraz podwyższają samoocenę.
Terapia Gestalt należy obok psychoanalizy, terapii rozmowy, czy terapii postępowania do najbardziej rozpowszechnionej metodyki terapeutycznej. Terapię tę, w latach 50 ubiegłego wieku rozwinął i wprowadził Fritz Perls.
Samo słowo Gestalt – oznacza formę, postać. Podstawą tej metody terapii jest pomoc człowiekowi, aby odkrył siebie i żył w zgodzie z własną naturą. Metoda szanuje indywidualność i wyjątkowość każdego z ludzi. Każdy bowiem z nas, ma prawo do własnego widzenia świata i przeżywania swego życia i otaczających go sytuacji.

Terapia Gestalt pomaga uświadomić konsekwencje postępowania człowieka w stosunku tak do siebie jak i do innych.
W wyniku terapii nabieramy wiedzy i przekonania, że sami ponosimy odpowiedzialność za swoje postępowanie i życie. Metoda ta zakłada, że zachowaniem człowieka – zarządza proces samoregulacji. Jeśli proces ten zostaje zaburzony, gdy organizm znajduje się w stanie braku równowagi (ja – reszta świata) wtedy rozwijają się krok po kroku problemy psychiczne.
Dwa podstawowe sposoby funkcjonowania człowieka, to: kontakt
i wycofanie. Żaden człowiek nie jest samowystarczalny.

Mówiąc o pełnym zdrowiu nie możemy brać pod uwagę tylko ciała lecz ciało i duszę.